Wyniki zamowień publicznych

Zamówienie ROPS.DO.3321.20.2023 - ROPS.DO.3321.20.2023 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

Zamówienie ROPS.DO.3321.Up.10.2023 - ROPS.DO.3321.Up.10.2023 - Realizacja kompleksowej obsługi i organizacji imprezy plenerowej pod nazwą Piknik rodzinny - Razem z nami organizowanego w ramach projektu pod nazwą Razem z nami - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej

Zapytanie ofertowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 130 000 złotych


Zamówienie ROPS.DO.3321.Up.7.2023 - ROPS.DO.3321.Up.7.2023 - Realizacja grup wsparcia dla rodziców zastępczych organizowanych w ramach projektu pn. Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 130 000 złotych

Zamówienie ROPS.DO.3321.Up.6.2023 - ROPS.DO.3321.Up.6.2023 - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w 2023 roku

Zapytanie ofertowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 130 000 złotych

Zamówienie ROPS.DO.3321.Up.8.2023 - ROPS.DO.3321.Up.8.2023 - Wybór eksperta do przeprowadzenia spotkania kompetencyjnego realizowanego w ramach projektu pn. KOOPERACJE 3D ? model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Zapytanie ofertowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Typ zamówienia: poniżej 130 000 złotych

Zamówienie ROPS.DO.3321.Up.5.2023 - ROPS.DO.3321.Up.5.2023 - Wybór osób do przeprowadzenia Forów Międzysektorowych z zakresu ekonomii społecznej prowadzonych w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Zapytanie ofertowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Typ zamówienia: poniżej 130 000 złotych

Zamówienie ROPS.DO.3321.Up.3.2023 - Wybór osób usługi poradnictwa prawnego w ramach projektu "Razem nami - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej

Zapytanie ofertowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Typ zamówienia: poniżej 130 000 złotych


Zamówienie ROPS.DO.3321.25.2022 - ROPS.DO.3321.25.2022 - Świadczenie usług cateringowych dla dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu z siedzibą w Laryszowie

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

Zamówienie ROPS.DO.3321.27.2022 - ROPS.DO.3321.27.2022 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

Zamówienie ROPS.DO.3321.26.2022 - ROPS.DO.3321.26.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro


Zamówienie ROPS.DO.3321.17.2022 - ROPS.DO.3321.17.2022 - Świadczenie usługi organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

Zamówienie ROPS.DO.3321.16.2022 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

Zamówienie ROPS.DO.3321.7.2021 - ROPS.DO.3321.7.2021 -Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

Zamówienie ROPS.DO.3321.6.2021 - ROPS.DO.3321.6.2021-Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euroZamówienie ROPS.ZPP.3321.2.2015 - Świadczenie usług hotelarskogastronomicznych podczas szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego pod nazwą: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej wojewód

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.9.2014 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.PSO.3321.2.2014 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych


Zamówienie ROPS.PSO.3321.3.2014 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych, podczas warsztatów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego...

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznychZamówienie ROPS.ZPP.3321.5.2014 - Przeprowadzenie studiów podyplomowych i szkoleń specjalizacyjnych w ramach projektu: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.7.2014 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego pod nazwą: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej wojewó

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.8.2014 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.14.2014 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego pod nazwą: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej ...

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.12.2014 - Przeprowadzenie badania pn. „Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym jako beneficjenci podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym” w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej woj

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.11.2014 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.13.2014 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.15.2014 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.16.2014 - Przeprowadzenie badania pn. „Kapitał społeczny w województwie śląskim” w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społeczn

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.17.2014 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznychZamówienie ROPS.ZPP.3321.20.2014 - Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”.

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.22.2014 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego pod nazwą: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej wojewó

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.23.2014 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.24.2014 - Kompleksowa organizacja krajowych wizyt studyjnych w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznychZamówienie ROPS.ZPP.3321.27.2014 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.30.2014 - Kompleksowa organizacja krajowych wizyt studyjnych w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.29.2014 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.32.2014 - Usługa przygotowania do druku oraz wydrukowania publikacji w ramach projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” wraz z usługą pakowania oraz transportem do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.31.2014 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego pod nazwą: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej...

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.33.2014 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas szkolenia organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego pod nazwą: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej woje

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.34.2014 - Wybór osób prowadzących szkolenie nt. Pomoc dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie ? podejście interdyscyplinarne, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.35.2014 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.36.2014 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.37.2014 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.38.2014 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego pod nazwą: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej woj...

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych


Zamówienie ROPS.ZPP.3321.1.2015 - Przeprowadzenie badania pn. „Społeczna rola matki ? wyzwania współczesnego macierzyństwa” w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrode

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych


Zamówienie ROPS.ZPP.3321.5.2015 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego...

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.4.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisł

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.6.2015 - Świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestników czterodniowego międzynarodowego seminarium organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Budowanie mostów między pokoleniami ? współpraca na rzecz

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.10.2015 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego pod nazwą: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej...

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.9.2015 - Kompleksowa organizacja jednodniowych wizyt studyjnych na terenie województwa śląskiego w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Spo

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.8.2015 - Zapewnienie zaplecza organizacyjnego podczas seminarium, realizowanego w ramach projektu międzynarodowego: „Budowanie mostów między pokoleniami ? współpraca na rzecz osób starszych w Unii Europejskiej”

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.7.2015 - Przeprowadzenie szkoleń specjalizacyjnych w ramach projektu: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.11.2015 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu innowacyjnego Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socj.

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych


Zamówienie ROPS.ZPP.3321.14.2015 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.16.2015 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie ROPS.ZPP.3321.17.2015 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych


Zamówienie ROPS.DO.3321.10.2021 - ROPS.DO.3321.10.2021-Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas Śląskiego Forum Pomocy Społecznej organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro


Zamówienie - Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01.2022 - 31.12.2022 r.).

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŹEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy PzpZamówienie ROPS.DO.3321.2.2022 - ROPS.DO.3321.2.2022 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro


Zamówienie ROPS.DO.3321.11.2022 - ROPS.DO.3321.11.2022 -Świadczenie usług hotealrsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

Zamówienie - Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną, dotyczącego realizacji zadania pn. "Zmiana sposobu funkcjonowania RPOT-ów w Bytomiu i utworzenie siedziby RCWPZ- etap I

Zapytanie ofertowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10 40-142 Katowice
Rodzaj zamówienia: ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Typ zamówienia: poniżej 130 000 złotych


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Nie dotyczy
Katarzyna Reclik 2024-05-28 07:56:17
Edycja dokumentu : Nie dotyczy
Katarzyna Reclik 2024-05-28 07:55:13
Edycja dokumentu : aktualizacja
Paulina Bobrowska 2024-05-08 13:09:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2024-04-23 22:48:18