Ogłoszone zamówienia publiczne
ROPS.PZP.332.7.2024 - Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na potrzeby prawidłowej realizacji projektu pn.: Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PZP.332.7.2024
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

ROPS.PZP.332.3.2024 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane w ramach projektu pn. Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej - ROPS WSL

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PZP.332.3.2024
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Nie dotyczy
Katarzyna Reclik 2024-07-08 12:09:29
Edycja dokumentu : nie dotyczy
Krzysztof Rożek 2024-07-03 16:29:09
Edycja dokumentu : nie dotyczy
Krzysztof Rożek 2024-07-01 13:06:37
Edycja dokumentu : Nie dotyczy
Katarzyna Reclik 2024-06-18 17:13:39
Edycja dokumentu : Nie dotyczy
Katarzyna Reclik 2024-06-18 16:31:15
Edycja dokumentu : Nie dotyczy
Katarzyna Reclik 2024-06-18 16:23:40
Edycja dokumentu : Nie dotyczy
Katarzyna Reclik 2024-06-14 20:31:15
Edycja dokumentu : Nie dotyczy
Katarzyna Reclik 2024-06-12 14:14:38
Edycja dokumentu : nie dotyczy
Katarzyna Reclik 2024-05-28 07:57:11
Edycja dokumentu : Nie dotyczy
Katarzyna Reclik 2024-05-28 07:56:45
Edycja dokumentu : Nie dotyczy
Katarzyna Reclik 2024-05-28 07:31:09
Edycja dokumentu : aktualizacja
Paulina Bobrowska 2024-05-15 12:20:26
Edycja dokumentu : aktualizacja
Paulina Bobrowska 2024-05-08 12:39:28
Edycja dokumentu : aktualizacja
Paulina Bobrowska 2024-05-08 12:35:55
Edycja dokumentu : aktualizacja
Paulina Bobrowska 2024-05-08 12:21:34
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2024-04-23 22:48:18