Statut instytucji

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.143.2024 z dnia 23 lutego 2024 r. stwierdzające nieważności załącznika do Uchwały nr VI/65/7/2024 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, w części określonej w:

 

  • § 1 załącznika do uchwały,
  • § 4 załącznika do uchwały,
  • § 5 ust. 1 załącznika do uchwały w zakresie wyrazów: „zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Województwa Śląskiego”,
  • § 5 ust. 2 załącznika do uchwały w zakresie wyrazów: „i ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie przed Zarządem Województwa Śląskiego”,
  • § 5 ust. 3 załącznika do uchwały,
  • 5 ust. 5 załącznika do uchwały,
  • 7 załącznika do uchwały.

Powyższe zostało wyróżnione w załączniku kolorem żółtym.

 

Załączniki
Statut 2023 z zaznaczeniem.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2024-04-23 22:48:18
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2024-04-23 22:48:18

Otwarte dane Pokaż dane