Sposób udostępniania informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Sposób dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i nieudostępnionych w BIP reguluje Zarządzenie Dyrektora ROPS nr 16/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku.

Wzór wniosku

Załączniki
Plik z treścią dokumentu


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2024-04-23 22:48:18
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2024-04-23 22:48:18

Otwarte dane Pokaż dane